Vårt Åtagande

Som hyresvärd åtar vi oss att tillhandahålla kvalitativa, trivsamma och trygga bostäder, att hålla rent och snyggt, åtgärda problem med snabbhet, vara lyhörda och flexibla gentemot Dig som hyresgäst samt sträva efter att ständigt förbättra närmiljön i våra fastigheter.

Samtliga hyresgäster behandlas lika och vi följer hyreslagen samt de överenskommelser vi tillsammans med hyresgästerna avtalat, mycket strikt. Vi är medlem i Fastighetsägarna Region Stockholm och följer föreningens riktlinjer och etiska råd. Vi tar starkt avstånd ifrån handel med hyreskontrakt, s k svarta kontrakt och polisanmäler vederbörande om vi upptäcker att detta förekommer hos våra hyresgäster. Omedelbar uppsägning av hyreskontraktet är en påföljd hyresgästen riskerar utöver detta.