Om Lansen

LANSEN Förvaltnings AB grundades år 2000 och är ett familjeägt företag som förvaltar hyresfastigheter bestående av i huvudsak bostäder samt ett fåtal lokaler. Förvaltningen omfattar 353 bostadslägenheter i Stockholm, Solna och på Lidingö. Våra uppdragsgivare är dotterbolaget LFE Fastighets AB samt Christina Holmbergh mfl. Fastigheter.
LANSEN firade 15-årsjubileum 2015 men förvaltningserfarenheten går så långt tillbaka som till 40-talet då ägarnas farfar, Byggmästare Folke Ericsson, bokstavligen gjöt grunden till LANSEN och fastigheterna vi förvaltar.

Vår affärsidé

Att förvalta hyresfastigheter för permanent och långsiktigt boende i Stockholm, Solna och på Lidingö.

Vårt uppdrag

Att erbjuda ett kvalitativt boende med hyresgästens trivsel och trygghet i fokus.


LANSEN ska stå för:

Lyhördhet   Attraktivitet   Närhet   Snabbhet   Enkelhet   Nåbarhet

Vi ska också verka aktivt för en flexibel och rättvis hyresmarknad samt värna om hyresrätten som bostadsform.

Vår målsättning

Att våra hyresgäster känner att vi arbetar aktivt för en bättre boende- och närmiljö, att vi är tillgängliga och tar ansvar för våra fastigheter, att vi är rättvisa och proaktiva samt att vi önskar långsiktiga relationer med våra kunder.

Sponsring och socialt ansvar

Vi tror på idrott som en positiv faktor i ungas utveckling och stödjer därför AIK Fotboll i Solna och IFK Lidingö Fotboll. I Stockholm bidrar vi till Stadsmissionens viktiga arbete. Vårt engagemang ligger också hos utsatta barn och har en förhoppning om att vårt bidrag kan hjälpa några till en drägligare tillvaro.