Fastigheter

 

Lansen Förvaltnings AB förvaltar en uthyrningsbar yta om totalt 26 903 kvm fördelade på 353 lägenheter. Tre av fastigheterna är belägna på Lidingö, Baggeby och Bodal, en i Stockholm, Gröndal, och två i Solna, Huvudsta. Samtliga fastigheter har uppförts av familjen Ericsson för förvaltning i egen regi mellan 1955-2005. Vi har hyresgäster som varit med oss från 1955 vilket vi hoppas visar på att våra kunder trivs och att våra fastigheter är välskötta.

 

Lansen har under de senaste åren genomfört en generell uppgradering av värmesystemen i de äldre husen i fastighetsbeståndet. I undercentralerna till fjärrvärmesystemet har uttjänta värmeväxlare och styr- och reglerutrustning bytts ut. Samtliga undercentraler har anslutits till datoriserade övervakningssystem. I samband med detta injusterades värmen i samtliga lägenheter och radiatorerna har försetts med nya termostatventiler. Detta för att uppnå en säkrare och bättre värmekomfort samt erhålla ett miljöriktigt energisparande i våra fastigheter.

 

Vidare har samtliga hyresgäster nu möjlighet att få tillgång till Tele 2:s bredbandsnät vid sidan av Comhem.