LANSEN-Nytt

Mars 2011

Nu börjar väl vintern så sakteliga släppa sitt grepp om oss? Ljusare har det i alla fall blivit och några grader varmare och säkert är att våren inte är långt borta. Vi uppskattar alla trevliga kommentarer vad gäller snöröjning och sandning, att ni hyresgäster har varit nöjda med servicen och att det fungerat väl.

När värmen kommer är det många som vill sätta ut blommor på balkongerna vilket är mycket trevligt, vi påminner dock om att blomlådor skall placeras på INSIDAN av räcket.

Vi ber er också se över era cyklar i cykelställ och cykelrum och avlägsnar fordon som inte används längre. Det blir snyggare och fler får plats med sin cykel.

 

Rökning

Vi har påmint om det tidigare men är tyvärr tvungna att göra det igen. När rökning sker på balkongen skall cigarettfimpen fimpas i kärl eller slängas i hushållssoporna. Den får inte kastas ut så att den hamnar på marken runt fastigheten. Dessutom vill vi också uppmana till att rökning sker på balkongerna och inte inne i lägenheten då vår nya policy innebär att vid avflyttning kommer grundning och ommålning att ske på hyresgästens bekostnad om det luktar rök. Det finns en minskad tolerans mot rökning och nya hyresgäster ska inte behöva tolerera röklukt.


För hyresgäster i Lidingöfastigheterna

Lidingöfastigheternas ventilationssystem kommer att ses över i vår och projektet beräknas vara färdigt i augusti. Syftet är att fastigheterna ska bli värmeeffektivare i miljöhänseende och att ventilationen moderniseras. Detta kommer innebära en viss störning i husen men vi återkommer med mer information i respektive fastighet.

 

Hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen i Storstockholm har slutförts för Stockholms Stad vilket innebär en förändring av hyresnivån för fastigheten på Gröndalsvägen om 2,4% höjning. Avtalet gäller från och med den 1 februari och aviseras retroaktivt det tredje kvartalet 2011. I Solna Stad samt Lidingö Stad har förhandlingarna inte avslutats varför vi ännu inte har några indikationer avseende eventuella hyresförändringar 2011.


Vi på LANSEN önskar alla hyresgäster en riktigt skön vår.

 

Kontakta LANSEN vid frågor och synpunkter på mail@lansen.nu och gå in på vår hemsida www.lansen.nu som uppdateras löpande. Telefon 08-544 818 90.