Skötselanvisningar

För Din och andras trivsel i fastigheten är det viktigt att samtliga skötselanvisningar för sophantering, tvättstuga, grovsoprum, cykelrum och liknande följs noggrant. Tänk på att om alla hjälps åt blir det betydligt trevligare i Din närmiljö.
 
Vid störningar, fel och brister bör hyresvärden kontaktas snarast. Vid smärre åtgärder ska kontakt främst ske via fastighetsskötaren.