Stockholm

Gröndalsvägen 112

Fastighetsbeteckning: Bottenstocken 7
Byggår: 1971
Entreprenör: Folke Ericsson Byggnads AB
Arkitekt: Sture Frölén
Antal lägenheter: 47
Lägenhetstyper:
1 rokv 15 st
3 rok 16 st
4 rok 15 st
5 rok 1 st
Lokal: 1 st
Parkeringsplatser: 6 st
Garageplatser: 24 st

Cykelrum/Barnvagnsrum
Grovsoprum

Fastighetsskötare: Olle Jonsson
Tel: 08-767 35 99

En sopstation, s k molok, installerades nyligen för förbättrad arbetsmiljö för renhållningsarbetare samt för en mer hygienisk innemiljö i fastigheten. Trapphuset målades om 2009.