Lidingö

Baggeby Torg 2 Farkostvägen 14 Fregattvägen 14-18

Baggeby Torg 2

assets/Uploads/_resampled/SetHeight345-bilder-2009-632.JPG

Fastighetsbeteckning: Skeppet 3
Byggår: 1955
Entreprenör: Folke Ericsson Byggnads AB
Arkitekt: Kjell Ödéen
Antal lägenheter: 87 st
Lägenhetstyper:
1 rokv 18 st
1 rok 17 st
2 rok 50 st
4 rok 2 st
Lokaler: 2 st
Parkeringsplatser: 7 st

Cykelrum
Grovsoprum

Fastighetsskötare:
Marianne Lindvåg/Ulf Norlén
Tel: 08- 767 14 82

Fastigheten fasadrenoverades år 2008 då även balkongerna förbättrades och de yttre fönsterbågarna byttes ut. Trädgården rustades också upp efter avslutat fasadarbete. Vidare har nya mattor på våningsplanen i trapphuset lagts in under 2009.Farkostvägen 14

assets/Uploads/_resampled/SetHeight345-bilder-2009-637.JPG

Fastighetsbeteckning: Skeppet 2
Byggår: 1955
Entreprenör: Folke Ericsson Byggnads AB
Arkitekt: Kjell Ödéen
Antal lägenheter: 24
Lägenhetstyper:
2 rok 12st
3 rok 1st
4 rok 9 st
5 rok 2 st
Lokal: 1 st
Parkeringsplatser: 5 st
Garageplatser: 5 st

Cykelrum/Barnvagnsrum
Grovsoprum

Fastighetsskötare:
Olle Jonsson
Tel:08-767 35 99

Fasadrenovering genomfördes 1992. Under de senaste åren har balkongpelarna och balkongerna lagats och trapphuset målats om. Även de yttre fönsterbågarna har bytts ut.Fregattvägen 14-18

assets/Uploads/_resampled/SetHeight345-bilder-2009-643.JPG

Fastighetsbeteckning: Roslagsskutan 4  
Byggår: 1960
Entreprenör: Folke Ericsson Byggnads AB
Arkitekt: Disa Wahlund
Antal lägenheter: 66
Lägenhetstyper:
1 rokv 2 st
1 rok 4 st
2 rok 7 st
3 rok 2 st
4 rok 27 st
5 rok 24 st
Lokaler: 5 st
Arkiv: 2 st

Cykelrum/Barnvagnsrum
Grovsoprum
 
Fastighetsskötare:
Per Hilke
Tel: 08-767 06 86

Under 2009 har en omfattande renovering av fasad och balkonger genomförts och ny sten i entréporten monterats. I och med renoveringen av balkongerna har dessa gjorts 30 centimeter djupare och balkongskärmarna bytts ut. Dessutom har fastigheten fått ny fasadbelysning. En s k molok för sophantering installerades 2008 för bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetare samt för att minska risken för lukt och ohyra inne i fastigheten. Sopstopp är nu ett minne blott.