Aktuellt

Intresseanmälan till bostadskö

Vår interna bostadskö är tillfälligt stängd för nya spontanansökningar. Detta för att den nuvarande väntetiden överstiger tio år vilket gör att vi kan inte hjälpa nya bostadssökanden inom en rimlig framtid.

 

Erbjudande att uppgradera till säkerhetsdörr

Lansen erbjuder alla hyresgäster som fortfarande har originaldörr att uppgradera denna till en s k säkerhetsdörr. Fördelarna med säkerhetsdörren är många förutom trygghetsaspekten vad gäller inbrott och brand. Dörren eliminerar nästan helt ljudstörningar och lukter såsom matos från trapphuset, innerdörren kan tas bort vilket ger större lägenhetsyta, ytskiktet är reptåligt och ger ett trevligt intryck.

Dessutom kan Du få rabatt på hemförsäkringen, hör med Ditt försäkringsbolag.

Installation av säkerhetsdörr innebär ett hyrestillägg om 103 kr/månad.

Kontakta Lansen via mail@lansen.nu eller telefon för mer information.

 

Hyresförhandling 2012

Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen i Storstockholm avseende Lidingö har avslutats och vi har överenskommit att hyreshöjning om 3,2% gäller från och med den 1 januari 2012. Den retroaktiva hyreshöjningen kommer att fördelas på tre månader fr o m juni månad. För fastigheterna i Solna och Gröndal har ännu ej överenskommelse träffats. Förhandlinsöverenskommelse har även träffats vad gäller Gröndal och hyresförändringen är +3% per den 1 mars 2012. Även här kommer den retroaktiva höjningen fördelas på tredje kvartalet 2012.